De school waar de leerling staat ingeschreven is in principe altijd het eerste aanspreekpunt voor u als professional. In sommige situaties is het echter verstandig het Samenwerkingsverband te betrekken. Dit kan via ons beveiligde contactformulier. Via dit formulier kunt u op een veilige manier persoonlijke gegevens delen. Controleert u altijd of uw browser een beveiligde verbinding heeft wanneer u het formulier invult. 

Het ingevulde contactformulier komt binnen bij het Expertise en Consultatie Team (ECT) van het samenwerkingsverband. Zij bespreken deze aanvragen eens per week en nemen een aanvraag zo snel mogelijk in behandeling. Mocht dit niet binnen vijf werkdagen lukken dan ontvangt u daar als aanvrager een mail over vanuit het ECT.

Bij het Samenwerkingsverband aangesloten schoolbesturen dienen deze aanvraag in via Indigo.

Kijkt u ook bij Veel gestelde Vragen voor het antwoord op uw vraag. 

Klachtenprocedure

Het samenwerkingsverband heeft in de statuten een aantal bepalingen opgenomen rondom klachten en geschillenprocedures. Uitgangspunt is dat het samenwerkingsverband altijd inzet op het intern oplossen van geschillen. In de bijlagen hieronder is een overzicht te vinden van alle interne en externe geschillenprocedures.

“Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet”