Welkom in de omgeving voor leerlingen en/of ouder(s) van het Samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs V(S)O 20.02 Groningen Ommelanden. Hier vindt u de voor u relevante informatie ten aanzien van het beleid vanuit het Samenwerkingsverband, onze werkwijze, de bij ons Samenwerkingsverband aangesloten scholen en het Leerling- & Oudersteunpunt.

 

“Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet”