Welkom in de omgeving voor professionals van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs V(S)O 20.02 Groningen Ommelanden (SWV GO). Hier vindt u relevante informatie over ons Samenwerkingsverband, onze werkwijze, ondersteuningsmogelijkheden en samenwerking met verschillende partners.

 

“Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet”