Heb je als jongere of ouder vragen over passend onderwijs? Wil je advies of praten met iemand die met je meedenkt? Uiteraard kun je terecht bij de school van inschrijving, zij zijn uw eerste aanspreekpunt. Soms kom je er samen met de school niet uit of wil je graag jouw vragen aan iemand anders stellen. In die situatie kun je terecht bij het Ouder- en jeugdsteunpunt van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 20.02 Groningen Ommelanden. Dit Ouder- en jeugdsteunpunt is er voor alle ouders van jongeren van een middelbare school binnen ons Samenwerkingsverband en voor jongeren die zelf vragen hebben.

Op deze website vind je het antwoord op veel vragen rondom passend onderwijs. Het steunpunt vertelt u graag hoe passend onderwijs in onze regio georganiseerd is en wat hierin uw rechten en plichten zijn. U kunt telefonisch of via ons beveiligde contactformulier contact met ons opnemen. Vragen kunnen gesteld worden en twijfels kunnen besproken worden, zónder dat dit invloed heeft op bijvoorbeeld beslissingen van school.

Het steunpunt is telefonisch bereikbaar op maandag- en woensdagochtend tussen 09:00 uur en 11:00 uur op het telefoonnummer: 050 799 50 23. Via het contactformulier kunt u op elk gewenst moment contact opnemen met het steunpunt. Wij streven er naar binnen een week bij u terug te komen met een reactie.

Het steunpunt neemt geen taken over van het Samenwerkingsverband of de scholen.

Onderwijsconsulent

Als blijkt dat het schoolbestuur en het samenwerkingsverband niet voldoende ondersteuning kunnen bieden, kunnen ouders, leerlingen en scholen een onderwijsconsulent inschakelen. Onderwijsconsulenten werken in opdracht van de ministeries van OCW en VWS. De onderwijsconsulent kan helpen bij de volgende problemen:

  • De leerling zit langdurig thuis (langer dan vier weken en zonder uitzicht op een onderwijsplek op korte termijn);
  • Het lukt niet om een geschikte onderwijsplek te vinden voor een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte, zoals gedrags-, leer- of gezondheidsproblemen;
  • Het lukt de school niet om de juiste ondersteuning of begeleiding te bieden aan een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte, zoals gedrags-, leer- of gezondheidsproblemen;
  • Bij vragen over de bekostiging rond de inzet van medische zorg op school. Hiervoor zijn speciale onderwijs-zorg consulenten in dienst.

Voor meer informatie over de onderwijsconsulent verwijzen wij u naar de website.

“Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet”